Наукова діяльність

Напрями наукової діяльності кафедри кібербезпеки та комп'ютерних систем і мереж:

 • Проектування та розробка цифрових засобів контролю та керування технологічним процесами та відповідного програмного забезпечення.
 • Розробка та супроводження автоматизованих систем з використанням сучасних систем керування базами даних та візуальних інструментальних засобів (основне та допоміжне виробництво).
 • Розробка Web - сайтів (реклама).
 • Розробка цифрових відеороликів.
 • Розробка наочних графічних матеріалів з використанням сучасних графічних пакетів.
 • Проведення навчальних курсів по підвищенню кваліфікації в області комп'ютерних технологій.
 • Розробка та супроводження контрольно-навчаючих програм, в тому числі по вивченню нормативних баз, технологічних процесів та ін.
 • Розробка та супроводження систем підтримки та прийняття рішень.
 • Аналіз, прогнозування, автоматизація господарської діяльності підприємства.
 • Розробка, супроводження та розміщення в Internet баз даних (Internet -магазини і т.п)
 • Моделювання, модернізація, оптимізація, аналіз вузьких місць комп'ютерних мереж.
 • Захист інформацій. Розробка методики захисту. Шифрування інформації. Захист інформації в базах даних, комп'ютерних мережах.
 • Перенесення інформації на електронні носії, надання засобів пошуку та візуалізації необхідної інформації.
 • Розробка програмно-апаратних засобів діагностування.
Scientific activities teachers of Computer Systems and Networks cafedras
Scientific activities teachers of Computer Systems and Networks cafedras
Scientific activities teachers of Computer Systems and Networks cafedras
Scientific activities teachers of Computer Systems and Networks cafedras
Scientific activities teachers of Computer Systems and Networks cafedras
Scientific activities teachers of Computer Systems and Networks cafedras
Scientific activities teachers of Computer Systems and Networks cafedras
Scientific activities teachers of Computer Systems and Networks cafedras
Scientific activities teachers of Computer Systems and Networks cafedras
Scientific activities teachers of Computer Systems and Networks cafedras
Research work of students