Ліцензування спеціальності 125 "Кібербезпека"

ВІДОМОСТІ
про навчально-методичне та інформаційне забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Рівень                 перший (бакалаврський)
Галузь знань     12 Інформаційні технологі
Спеціальність    125 «Кібербезпека»