Викладацький склад Кафедри комп'ютерних систем та мереж

Показано 1-9 з 9 елементів.
д.т.н., професор, завідуючий кафедри КСМ
М'ясіщев Олександр Анатолійович

У 1979 році закінчив Тульський політехнічний інститут по спеціальності "Виробництво корпусів". У 1982 році здобув вчений ступінь кандидата технічних наук, захистивши кандидатську дисертацію за темою "Компьютерное моделирование задач пластического течения". У 1994 році захистив докторську дисертацію в Київському політехнічному інституті за темою "Компьютерное моделирование процессов методом конечных элементов" та отримав звання професора інформаційних систем. У Хмельницькому національному університеті працює з 1984 року. Є академіком міжнародної академії інформатизації. З 2005 року очолює Кафедру комп'ютерних систем та мереж.

Має більше 150 наукових і учбово-методичних публікацій.

Сфери наукової діяльності:

  Показано 1-4 з 4 елементів.
 • Комп'ютерні мережі
 • Паралельні обчислення з використанням технологій MPI, OpenMP, GPU NVIDIA CUDA
 • Високопродуктивні обчислення для вирішення класу задач лінійної алгебри
 • Теорія і практика побудови комп'ютерних мереж на базі стека протоколів ТСР/ІР
к.т.н., доцент кафедри КСМ
Красильников Сергій Романович

В 1983 р. закінчив Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування з відзнакою та отримав спеціальність "Машини та апарати легкої промисловості". Працює в університеті з 1983 р. Обіймав посаду доцента кафедри інформаційних систем у менеджменті. Починаючи з 2005 року працює на посаді доцента кафедри комп'ютерних систем та мереж, виконує обов'язки заступника декана факультету комп'ютерних систем та програмування і є координатором ЄКТС по факультету.

Має 2 авторських свідоцтва на винаходи та більше 40 публікацій.

Сфери наукової діяльності:

  Показано 1-2 з 2 елементів.
 • Web-технології
 • Системи автоматизованого проектування
к.т.н., доцент кафедри КСМ
Огнєвий Олександр Вікторович

У 1983 закінчив Вінницький політехнічний інститут по спеціальності "Автоматика і телемеханіка". Кандидат технічних наук з 1997 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді при Науково- виробничій корпорації "Київський інститут автоматики". З 1 вересня 1997 р. доцент кафедри комп'ютерних систем та мереж. З 1 жовтня 2001 р. по 01 вересня 2004 р. заступник декана факультету комп'ютерної інженерії та радіоелектроніки. З 1 вересня 2004 р. заступник директора з навчально-виховної роботи інституту телекомунікаційних та комп'ютерних систем.

Має 38 публікацій, з них 30 наукових, 1-е авторське свідоцтво на винахід та 9 навчально-методичного характеру.

Сфери наукової діяльності:

  Показано 1-2 з 2 елементів.
 • Інтелектуальне діагностування дистанційно віддалених цифрових пристроїв
 • Дистанційне діагностування комп'ютерних систем
к.т.н., доцент кафедри КСМ
Хмельницький Юрій Владиславович

У 1988 закінчив Харківський авіаційний інститут по спеціальності “Радіоелектронні пристрої літальних апаратів”. Кандидат технічних наук з 1996 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді при науково-виробничій корпорації “Київський інститут автоматики” за темою "Методи та засоби діагностування аналогово-цифрових систем". З 1997 року доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж.

Має 70 публікацій, з них 53 наукових, 1 авторське свідоцтво на винахід та 8 навчально-методичного характеру.

Сфери наукової діяльності:

  Показано 1-1 з 1 елемента.
 • Адаптивне діагностування комп'ютерних мереж
к.т.н., доцент кафедри КСМ
Джулій Володимир Миколайович

У 1985 році закінчив Московське Вище Технічне Училище ім. М.Е. Баумана з відзнакою. З 1985 по 1993 роки працював на "Південному машинобудівному заводі" м. Дніпропетровськ провідним спеціалістом з розробки САПР. З 1993 по 1994 роки працював програмістом на МП "ВЕРЕС" м. Хмельницький. Починаючи з 1994 року викладач кафедри комп'ютерних систем та мереж. У 1998 році захистив дисертацію у спеціалізованій вченій раді при Науково-виробничій корпорації "Київський інститут автоматики" за темою "Розробка об'єктно-орієнтованих методів і засобів програмної підтримки діагностування цифрових та аналогово-цифрових структур" та здобув вчений ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю "05.13.06. - Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології".

Має більше 80 публікацій, 3 підручники з грифом МОН.

Сфери наукової діяльності:

  Показано 1-2 з 2 елементів.
 • Захист інформації
 • Розробка інформаційних систем
к.т.н., доцент кафедри КСМ
Чешун Віктор Миколайович

У 1994 році закінчив Хмельницький технологічний інститут за спеціальністю "Обчислювальні машини, комплекси, системи та мережі" (кваліфікація інженер-системотехнік) з відзнакою та рекомендацією до вступу в аспірантуру. Після закінчення інституту працював в акціонерному комерційному банку "Поділля". Восени 1994 року вступив до аспірантури Технологічного університету Поділля і почав працювати асистентом кафедри комп'ютерних систем та мереж зазначеного ВНЗ. На підставі проведених за період навчання в аспірантурі досліджень написав дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук на тему "Оптимізація послідовностей тест-векторів в процесі тестового комбінованого діагностування цифрових мікропроцесорних пристроїв", яку захистив у 1999 році в спеціалізованій вченій раді Науково-виробничої корпорації "Київський інститут автоматики" за спеціальністю 05.13.05 - "Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування".

Має більше 100 наукових праць.

Сфери наукової діяльності:

  Показано 1-2 з 2 елементів.
 • Захист інформації
 • Системи штучного інтелекту
к.т.н., доцент кафедри КСМ
Чорненький Віталій Іванович

У 1996 році закінчив Хмельницький технологічний університет Поділля з відзнакою та рекомендацією до вступу в аспірантуру. У томуж 1996 році вступив в аспірантуру Технологічного університету Поділля, яку закінчив в 1999 році. У 2003 році захистив дисертацію за темою "Засоби тестового діагностування цифрових пристроїв на базі штучних нейронних мереж" і отримав науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності "Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування". Працює на посаді доцента кафедри комп'ютерних систем та мереж Хмельницького національного університету.

Має більше 50 наукових праць.

Сфери наукової діяльності:

  Показано 1-1 з 1 елемента.
 • Штучниі нейронні мережі
к.т.н., доцент кафедри КСМ
Муляр Ігор Володимирович

У 1998 році закінчив Хмельницький технологічний інститут з відзнакою та рекомендацією до вступу в аспірантуру. Восени 1998 року вступив до аспірантури Технологічного університету Поділля і почав працювати інженером кафедри комп'ютерних систем та мереж зазначеного ВНЗ. З 1999 року працював асистентом, а з 2004 року старшим викладачем кафедри комп'ютерних систем. У 2011 році захистив дисертацію у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка за темою "Методика пошуку і аналізу інформації для діагностування обчислювальних пристроїв систем військового призначення" та здобув вчений ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю "05.13.06 - Інформаційні технології".

Має більше 40 наукових праць, та 1 підручник з грифом МОН.

Сфери наукової діяльності:

  Показано 1-2 з 2 елементів.
 • Інформаційне забезпечення
 • Теорія ігр
к.т.н., доцент кафедри КСМ
Бойчук Вадим Олександрович

У 1992 році закінчив Московський Державний технічний університет ім. М.Е. Баумана за спеціальністю "Біотехнічні та медичні системи і апарати" та отримав кваліфікацію - інженер-електронщик. З 1992 року працював в науковому секторі Хмельницького технологічного інституту науковим співробітником. З 1994 року викладач кафедри комп'ютерних систем та мереж. У 2000 році захистив дисертацію у спеціалізованій вченій раді при Науково-виробничій корпорації "Київський інститут автоматики" за темою "Багатоперспективний метод та алгоритми генерації тестів комбінованого діагностування мікропроцесорних пристроїв" та здобув вчений ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю "05.13.05. - Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування". З 2008 року працює на посаді доцента кафедри комп'ютерних систем та мереж.

Сфери наукової діяльності:

  Показано 1-2 з 2 елементів.
 • Біотехнічні відмовостійкі системи
 • Паралельні комп'ютерні системи
Показано 1-9 з 9 елементів.