Викладацький склад Кафедри комп'ютерних систем та мереж

Показано 1-10 з 10 елементів.
к.т.н., завідувач кафедри КбКСМ
Кльоц Юрій Павлович

Завідуючий кафедри кібербезпеки та комп'ютерних систем і мереж.

У 1998 році закінчив Технологічний університет Поділля за спеціальністю «Комп'ютерні та інтелектуальні системи і мережі».  З 1998 року працює в університеті.

У 2007 році захистив кандидатську дисертацію «Методи та засоби безсловникового пошуку несправностей в цифрових системах» за спеціальністю 05.13.13 «Обчислювальні машини, системи та мережі» в ДНВК «Київський інститут автоматики».

Коло інтересів:

 • програмування на C/C++, PHP, Java;
 • взаємодія паралельних процесів на базі операційних систем сімейства Windows та Linux;
 • розпізнавання образів на зображеннях.

Дисципліни:

 • Програмування комп'ютерних мереж;
 • Платформонезалежні мови програмування.
  Профіль Scopus

  Профіль Google Scholar

Сфери наукової діяльності:

  Показано 1-2 з 2 елементів.
 • Комп'ютерні мережі
 • Паралельні комп'ютерні системи
к.т.н., доцент кафедри КбКСМ
Хмельницький Юрій Владиславович

У 1988 закінчив Харківський авіаційний інститут по спеціальності “Радіоелектронні пристрої літальних апаратів”. Кандидат технічних наук з 1996 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді при науково-виробничій корпорації “Київський інститут автоматики” за темою "Методи та засоби діагностування аналогово-цифрових систем". З 1997 року доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж.

Має 70 публікацій, з них 53 наукових, 1 авторське свідоцтво на винахід та 8 навчально-методичного характеру.

Сфери наукової діяльності:

  Показано 1-1 з 1 елемента.
 • Адаптивне діагностування комп'ютерних мереж
к.т.н., доцент кафедри КбКСМ
Джулій Володимир Миколайович

У 1985 році закінчив Московське Вище Технічне Училище ім. М.Е. Баумана з відзнакою. З 1985 по 1993 роки працював на "Південному машинобудівному заводі" м. Дніпропетровськ провідним спеціалістом з розробки САПР. З 1993 по 1994 роки працював програмістом на МП "ВЕРЕС" м. Хмельницький. Починаючи з 1994 року викладач кафедри комп'ютерних систем та мереж. У 1998 році захистив дисертацію у спеціалізованій вченій раді при Науково-виробничій корпорації "Київський інститут автоматики" за темою "Розробка об'єктно-орієнтованих методів і засобів програмної підтримки діагностування цифрових та аналогово-цифрових структур" та здобув вчений ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю "05.13.06. - Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології".

Має більше 80 публікацій, 3 підручники з грифом МОН.

Сфери наукової діяльності:

  Показано 1-2 з 2 елементів.
 • Захист інформації
 • Розробка інформаційних систем
к.т.н., доцент кафедри КбКСМ
Чешун Віктор Миколайович

У 1994 році закінчив Хмельницький технологічний інститут за спеціальністю "Обчислювальні машини, комплекси, системи та мережі" (кваліфікація інженер-системотехнік) з відзнакою та рекомендацією до вступу в аспірантуру. Після закінчення інституту працював в акціонерному комерційному банку "Поділля". Восени 1994 року вступив до аспірантури Технологічного університету Поділля і почав працювати асистентом кафедри комп'ютерних систем та мереж зазначеного ВНЗ. На підставі проведених за період навчання в аспірантурі досліджень написав дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук на тему "Оптимізація послідовностей тест-векторів в процесі тестового комбінованого діагностування цифрових мікропроцесорних пристроїв", яку захистив у 1999 році в спеціалізованій вченій раді Науково-виробничої корпорації "Київський інститут автоматики" за спеціальністю 05.13.05 - "Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування".

Має більше 100 наукових праць.

Сфери наукової діяльності:

  Показано 1-2 з 2 елементів.
 • Захист інформації
 • Системи штучного інтелекту
к.т.н., доцент кафедри КбКСМ
Чорненький Віталій Іванович

У 1996 році закінчив Хмельницький технологічний університет Поділля з відзнакою та рекомендацією до вступу в аспірантуру. У томуж 1996 році вступив в аспірантуру Технологічного університету Поділля, яку закінчив в 1999 році. У 2003 році захистив дисертацію за темою "Засоби тестового діагностування цифрових пристроїв на базі штучних нейронних мереж" і отримав науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності "Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування". Працює на посаді доцента кафедри комп'ютерних систем та мереж Хмельницького національного університету.

Має більше 50 наукових праць.

Сфери наукової діяльності:

  Показано 1-1 з 1 елемента.
 • Штучниі нейронні мережі
к.т.н., доцент кафедри КбКСМ
Муляр Ігор Володимирович

У 1998 році закінчив Хмельницький технологічний інститут з відзнакою та рекомендацією до вступу в аспірантуру. Восени 1998 року вступив до аспірантури Технологічного університету Поділля і почав працювати інженером кафедри комп'ютерних систем та мереж зазначеного ВНЗ. З 1999 року працював асистентом, а з 2004 року старшим викладачем кафедри комп'ютерних систем. У 2011 році захистив дисертацію у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка за темою "Методика пошуку і аналізу інформації для діагностування обчислювальних пристроїв систем військового призначення" та здобув вчений ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю "05.13.06 - Інформаційні технології".

Має більше 40 наукових праць, та 1 підручник з грифом МОН.

Сфери наукової діяльності:

  Показано 1-2 з 2 елементів.
 • Інформаційне забезпечення
 • Теорія ігр
к.т.н., доцент кафедри КбКСМ
Бойчук Вадим Олександрович

У 1992 році закінчив Московський Державний технічний університет ім. М.Е. Баумана за спеціальністю "Біотехнічні та медичні системи і апарати" та отримав кваліфікацію - інженер-електронік. З 1992 року працював в науковому секторі Хмельницького технологічного інституту науковим співробітником. З 1994 року викладач кафедри комп'ютерних систем та мереж. У 2000 році захистив дисертацію у спеціалізованій вченій раді при Науково-виробничій корпорації "Київський інститут автоматики" за темою "Багатоперспективний метод та алгоритми генерації тестів комбінованого діагностування мікропроцесорних пристроїв" та здобув вчений ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю "05.13.05. - Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування". З 2008 року працює на посаді доцента кафедри комп'ютерних систем та мереж.

Сфери наукової діяльності:

  Показано 1-2 з 2 елементів.
 • Біотехнічні відмовостійкі системи
 • Паралельні комп'ютерні системи
к.т.н., доцент кафедри КбКСМ
Огневий Олександр Вікторович

У 1983 закінчив Вінницький політехнічний інститут по спеціальності "Автоматика і телемеханіка".
Кандидат технічних наук з 1997 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді при Науково-
виробничій корпорації "Київський інститут автоматики". З 1 вересня 1997 р. доцент кафедри
комп'ютерних систем та мереж. З 1 жовтня 2001 р. по 01 вересня 2004 р. заступник декана факультету
комп'ютерної інженерії та радіоелектроніки. З 1 вересня 2004 р. заступник директора з навчально-
виховної роботи інституту телекомунікаційних та комп'ютерних систем.

Має 38 публікацій, з них 30 наукових, 1-е авторське свідоцтво на винахід та 9 навчально-методичного
характеру.

Сфери наукової діяльності:
Інтелектуальне діагностування дистанційно віддалених цифрових пристроїв
Дистанційне діагностування комп'ютерних систем

Сфери наукової діяльності:

  Показано 1-1 з 1 елемента.
 • Комп'ютерні мережі
ст. викладач кафедри КбКСМ
Мостовий Сергій Володимирович

  У 2004 році закінчив Хмельницький державний університет за спеціальністю комп’ютерні системи та мережі, з відзнакою та рекомендацією до вступу в аспірантуру. Має кваліфікацію інженер-системотехнік зі спеціалізацією системне-програмування.

З вересня 2004 року працював асистентом кафедри “Системного програмування”.

Навчався в аспірантурі з 2004 по 2008 рік.

З 2015 року завідувач лабораторіями кафедри “Системного програмування”.

Сфера наукової діяльності:

- спеціалізовані операційні системи;

- паралельні процеси.

 

Сфери наукової діяльності:

  Показано 1-2 з 2 елементів.
 • Дистанційне діагностування комп'ютерних систем
 • Адаптивне діагностування комп'ютерних мереж
к.т.н., доцент кафедри КбКСМ
Тітова Вєра Юріївна

У 2003 р. закінчила Технологічний університет Поділля (м. Хмельницький) за спеціальністю комп’ютерні системи та мережі. Має кваліфікацію інженер-системотехнік.

У 2003-2005 роках працювала на посаді головного спеціаліста з програмного забезпечення управління Пенсійного фонду України у м. Хмельницькому.

З вересня 2004 р. - за сумісництвом асистент кафедри системного програмування Хмельницького національного університету, а з вересня 2005 – асистент кафедри системного програмування за основним місцем роботи.

У 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології, тема дисертації «Інформаційні технології підтримки прийняття рішень оперативного чергового ОЧС». Здобула науковий ступінь кандидата технічних наук.

У 2011 році отримала вчене звання доцента.

Автор понад 40-ка статей у фахових наукових виданнях України та 2-ох навчальних посібників.

Сфери наукової діяльності:

Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень

Програмування на ПЛІС

Сфери наукової діяльності:

  Показано 1-1 з 1 елемента.
 • Паралельні обчислення з використанням технологій MPI, OpenMP, GPU NVIDIA CUDA
Показано 1-10 з 10 елементів.