Характеристика спеціальності

Інститут телекомунікаційних і комп’ютерних систем

Факультет: Програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем

Спеціальність: Комп’ютерна інженерія (Computer engineering)

Комп'ютерна інженерія (Computer Engineering) - це спеціальність, яка об'єднує в собі частини електротехніки, комп'ютерних наук та програмної інженерії необхідні для проектування та розроблення комп'ютерних систем. Спеціалісти у галузі комп'ютерної інженерії мають знання з електротехніки, технологій проектування програмних систем та програмно-апаратних комплексів, на відміну від інших комп'ютерних напрямів, які зосереджуються лише на одній галузі знань.

До задач, які вирішують фахівці у галузі комп'ютерної інженерії відносять:

 • розроблення прикладного та системного програмного забезпечення;
 • розроблення програмного забезпечення для вбудованих комп'ютерних систем;
 • проектування мікропроцесорних та мікроконтролерних пристроїв;
 • розроблення аналогових та гібридних плат;
 • проведення досліджень для робототехніки — синтезу систем керування двигунами, датчиками та іншим устаткуванням;
 • проектування, налагодження та обслуговування комп'ютерних мереж;
 • розробка операційних систем та інших системних програм.

Після завершення 4-х річної програми підготовки бакалавра за спеціальністью комп'ютерна інженерія, студентам факультету пропонується продовжити навчання за спеціальностями:

Computer engineering

Напрями наукової діяльності кафедри комп'ютерних систем та мереж:

 • Комп'ютерні системи та мережі;
 • Системне програмування;
 • В липні 2016 року планується набір на нову спеціальність "КІБЕРБЕЗПЕКА".

 Комп’ютерні системи та мережі


Conferention

Навчальний процес за спеціальністю проводиться кафедрою "Кібербезпеки та комп'ютерних систем і мереж". Кафедра кібербезпеки та комп'ютерних систем і мереж заснована на основі кафедри комп’ютерних систем та мереж заснована у 1991 році. Кафедра входить до складу факультету програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем Хмельницького національного університету. З червня 2005 року кафедру очолює доктор технічних наук, професор, академік міжнародної академії інформації М’ясіщев Олександр Анатолійович. На сьогоднішній день колектив кафедри стовідсотково складається з викладачів з науковими ступенями, які є висококваліфікованими спеціалістами в галузі проектування комп’ютерних мереж, цифрових обчислювальних пристроїв та систем, мережних інформаційних технологій, захисту інформації.

Server in information and computer center

Лабораторна база кафедри є провідною в університеті і включає в себе більше ста одиниць сучасного комп’ютерного і мережного устаткування. Викладачі кафедри публікують кожні 5 років 2-3 монографії(навчальні посібники), щорічно близько 10-15 наукових статей в фахових науково-технічних журналах, близько 30 тез доповідей в збірниках наукових конференцій, беруть активну участь в міжнародних та всеукраїнських науково-технічних та науково-практичних конференціях.

На базі кафедри комп’ютерних систем та мереж створені комп’ютерні класи, які підключені до мережі Internet, лабораторії мультимедійних засобів, САПР, мікропроцесорних систем, локальних та обчислювальних мереж.

Випускники кафедри працюють та займають керівні посади в Україні та за кордоном у провідних фірмах, що займаються розробкою та впровадженням комп’ютерних систем штучного інтелекту, проектуванням спеціалізованих процесорів, побудовою високопродуктивних обчислювальних систем та мереж.


Студенти можуть здобути наступні освітньо-кваліфікаційні рівні:

 • Бакалавр, кваліфікація фахівця - бакалавр комп'ютерної інженерії (4 роки навчання);
 • Спеціаліст, на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, кваліфікація фахівця - інженер системотехнік (1 рік навчання);
 • Магістр, на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, кваліфікація фахівця - магістр комп'ютерної інженерії (1 рік навчання).

В процесі навчання студенти опановують більше сорока спеціальних дисциплін, що стосуються локальних та глобальних комп'ютерних мереж (Internet, Ethernet, Token Ring, ATM та ін.), операційних систем (Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 Server, Unix, Linux, Novell Netware), мов програмування (C++, Assembler, Perl, PHP, XML, Java, Delphi, та ін.), систем керування базами даних (FoxPRO, SQL Server, InterBase, Oracle, MS Access), основ комп'ютерного моделювання та штучного інтелекту (Matlab 7.0, NeuroSolutions та ін.).

Перелік основних дисциплін підготовки магістрів та спеціалістів:

 • теорія проектування комп'ютерних систем та мереж;
 • мережні інформаційні технології;
 • комп'ютерні системи штучного інтелекту;
 • комп'ютерні телекомунікаційні системи;
 • сервіси комп'ютерної мережі Інтернет.

Напрями наукової діяльності кафедри комп’ютерних систем та мереж:

 • Проектування та розробка цифрових засобів контролю та керування технологічними процесами та відповідного програмного забезпечення.
 • Розробка та супроводження автоматизованих систем з використанням сучасних систем керування базами даних та візуальних інструментальних засобів (основне та допоміжне виробництво).
 • Розробка Web-сайтів (реклама).
 • Розробка цифрових Відеороликів.
 • Розробка наочних графічних матеріалів з використанням сучасних графічних пакетів.
 • Проведення навчальних курсів по підвищенню кваліфікації в області комп'ютерних технологій.
 • Розробка та супроводження контрольно-навчаючих програм, в тому числі по вивченню нормативних баз, технологічних процесів та ін.
 • Розробка та супроводження систем підтримки та прийняття рішень.
 • Аналіз, прогнозування, автоматизація господарської діяльності підприємства.
 • Розробка, супроводження та розмішення в Internet баз даних (Internet -магазини і т.п.).


Сфера діяльності випускника спеціальності "Комп'ютерні системи та мережі":

 • розробка, встановлення та налагодження комп'ютерних систем та мереж;
 • встановлення та супровід програмного забезпечення комп'ютерних мереж;
 • розробка навігаційного та пошукового програмного забезпечення мережі Інтернет;
 • розробка та проектування мікропроцесорних та комп'ютерних пристроїв різноманітного призначення;
 • розробка засобів технічного діагностування комп'ютерних систем та мереж;
 • дослідницька та наукова діяльність.

Посади, які можуть займати випускники:

 • інженер системотехнік;
 • оператор електронно-обчислювальних машин;
 • адміністратор комп'ютерних мереж;
 • спеціаліст з проектування комп'ютерних систем та мереж;
 • інженер з обслуговування комп'ютерних систем та мереж.

Приклади вакансій доступних нашим випускникам(*):

 • Спеціаліст тех.підтримки, Unix Administrator, заробітна плата 10 000 грн;
 • Адміністратор 1С, заробітна плата від 10 000 грн ;
 • Майстер-інженер по ремонту техніки "Apple", від 15 000 грн (вакансія доступна в м.Хмельницький);
 • Сервісний інженер, системний адміністратор, від 4 500 грн (вакансія доступна в м.Хмельницький);
 • PHP-програміст, від 10 000 грн (вакансія доступна в м.Хмельницький);
 • Веб-верстальщик, від 8 000 грн (вакансія доступна в м.Хмельницький);
 • Програміст мікроконтролерних систем, від 10 000 грн;
 • Розробник додатків для Android, від 10 000 грн;
 • Монтажник локальних мереж, від 5 000 грн (вакансія доступна в м.Хмельницький).

*дані взяті з ресурсів rabota.ua, work.ua, jobs.uaОсновні вимоги до спеціалістів:

 • Вища освіта;
 • Знання мов програмування С, С++, C#, Java (відповідно до вакансії);
 • Знання веб-технологій (відповідно до вакансії);
 • Знання схемотехніки та архітектури мікроконтролера;
 • Знання операційних систем Windows, Linux, Unix Free BSD;
 • Знання мережевих протоколів та технологій;

При кафедрі існує аспірантура (бюджетна та контрактна форма). Випусники захищають наукові і дисертаційні роботи з присвоєнням вченого звання «кандидат технічних наук» в спеціалізованій вченій раді університету.

Кількість місць

Спеціальності бакалаврів Ліцензійний обсяг Спеціальності магістрів Ліцензійний обсяг
денна заочна денна
Комп’ютерна інженерія 110 30 Комп’ютерні системи та мережі 35
Системне програмування 25