Анотації обов’язкових дисциплін

Інформація для абітурієнтів та студентів освітнього рівня бакалавр за ОП 123 “Програмування та захист комп`ютерних систем і мереж”.

Інформація для абітурієнтів та студентів освітнього рівня магістр за ОП 123 “Програмування та захист комп`ютерних систем і мереж”.