Випускникам шкіл

Загальна інформація
Умови вступу на основі повної загальної середньої освіти

Перелік документів

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі для здобуття ступеня бакалавра на базі повної загальної середньої освіти:

– заява, заповнена особисто вступником;

– копію документу державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– копію сертифікату відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) 2017, 2018, 2019 та 2020 років;

– 2 копії документа, що посвідчує особу та громадянство (1, 2, 11 або 12 сторінки);

– 2 копії довідки з податкової інспекції про ідентифікаційний код;

– 6 (шість) кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

– копію документів, що засвідчують право вступника на позаконкурсний вступ або першочергове зарахування (при наявності);

– довідка про можливість отримання “сільського коефіцієнту” (при наявності). Бланк довідки;

– копія приписного свідоцтва або військового квитка.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строків для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

 

Терміни подачі документів

Початок прийому документів – 13 серпня 2020 року;

Закінчення прийому документів:

 • проведення вступних випробувань, творчих конкурсів – з 01 серпня по 12 серпня 2020 року (на місця, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету України);
 • проведення вступних випробувань,  творчих конкурсів – з 13 серпня по 22 серпня 2020 року (на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб);
 • закінчення прийому заяв у паперовій і електронній формі – до 18.00 год. 22 серпня 2020 року.

Прийом заяв та документів проводяться з 13 серпняпо 16 серпня 2020 року, для осіб які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів та творчих конкурсів. Співбесіди проводяться з 17 серпня 2020 року.

 

Терміни проведення конкурсного відбору та зарахування

 • Для бакалаврів на базі повної середньої освіти:
 • Рейтинговий список вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, оприлюднюється не пізніше 18.00 години 27 серпня 2020 року.
 • Вступники повинні виконати вимоги до зарахування (принести оригінали документів) до 18.00 години 31 серпня.
 • Зарахування вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти відбувається:
 • за державним замовленням не пізніше 05 вересня 2020 року;
 • за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 08 серпня 2020 року.

 

Подання документів в електронній формі

Вступники на денну  та заочну форми навчання ОС “Бакалавр” на основі повної загальної середньої освіти (крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів, зарахування за співбесідою та зарахування поза конкурсом) подаватимуть заяви про вступ виключно в електронній формі.

У Хмельницькому національному університеті  буде створений інформаційно-консультаційний центр, який у період вступної кампанії безкоштовно надаватиме послуги щодо реєстрації абітурієнтів та подачі ними електронних заяв у всі ВНЗ України. Центр буде розміщено в 3-му корпусі, аудиторія 103 (моб.тел.: (067) 122-68-60).

Механізм електронної подачі заяви вступниками та її розгляду у приймальній комісії ХНУ

 • Електронна заява вступника через систему “Електронний вступ”;
 • Отримання та реєстрація заяви оператором факультету у системі ЄДЕБО;
 • Розгляд заяви щодо допуску вступника до конкурсу технічним персоналом факультету;
 • Допуск (відмова від допуску) вступника оператором до конкурсу у системі ЄДЕБО;
 • Реєстрація заяви вступника у журналі при допуску його до участі в конкурсі.