Вітаємо на сайті кафедри кібербезпеки та комп'ютерних систем і мереж ХНУ

Вперше у хмельницькому регіоні на кафедрі  відкрито напрямок підготовки фахівців зі спеціальності 125 "Кібербезпека"

ХНУ напрямок кібернетика

Однією з ключових проблем, які постали перед Україною в останні роки, є проблема захисту інформації від викликів і загроз у кіберпросторі.  Враховуючи виклики, які постають перед державою у сфері захисту кіберпростору, Рада національної безпеки та оборони  27 січня 2016 року прийняла «Стратегію кібербезпеки України». Метою Стратегії є створення умов для безпечного функціонування кіберпростору, його використання в інтересах особи, суспільства і держави.  "Економічна, науково-технічна, інформаційна сфера, сфера державного управління, оборонно-промисловий і транспортний комплекси, інфраструктура електронних комунікацій, сектор безпеки і оборони України стають все більш уразливими для розвідувально-підривної діяльності іноземних спецслужб в кіберпросторі.", - йдеться в стратегії.

Стратегія передбачає комплекс заходів, пріоритетів та напрямів забезпечення кібербезпеки України, одним з яких є підготовка кваліфікованих фахівців, здатним противостояти загрозам в кіберпросторі. 

 
ХНУ Кафедра КСМ

Кафедра комп'ютерних систем та мереж заснована у 1991 році.

На її основі була заснована кафедра кібербезпеки та комп'ютерних систем і мереж.

Кафедра входить до складу Інституту телекомунікаційних та комп'ютерних систем Хмельницького національного університету. З червня 2005 року кафедру очолює доктор технічних наук, професор, академік міжнародної академії інформатизації М'ясіщев О.А. На сьогоднішній день колектив кафедри стовітсотково складається з викладачів з науковими ступенями, які є висококваліфікованими спеціалістами в галузі проектування комп'ютерних мереж, цифрових обчислювальних пристроїв та систем, мережних інформаційних технологій, захисту інформації. Лабораторна база кафедри є провідною в університеті і включає в себе більше ста одиниць сучасного комп'ютерного та мережного устаткування. 

Читати далі

Курси програмування на C, C ++, C# для учнів 9-11 класів

Курси програмування на C, C ++, C# для учнів 9-11 класів

     Навчальний курс знайомить слухачів з основами і системами програмування на мовах C, C ++ і C# (C Sharp), дозволяючи освоїти різні підходи до розробки програмних продуктів - структурний, функціональний, об'єктно-орієнтована та ін. Навчання починається з розгляду понять і принципів алгоритмічного програмування, класів і особливостей мов, включаючи подальше знайомство з технологіями і архітектурою сучасних платформ.
     Учні освоюють синтаксис і лексику мов програмування C, С++ і C#, зокрема, ідентифікатори, константи, логічні типи, оператори, функції, вирази, шаблони, масиви і бібліотеки, а також вивчають методи побудови і структуру додатків, розроблених в системах програмування C / C++ / C#. При вивченні мов програмування C / C++ / C# учні розглядають популярну програмну платформу Microsoft .NET Framework, для розробки додатків, а також вчаться користуватися інтегрованим середовищем розробки Microsoft Visual Studio 2017.
     Програма навчання орієнтована на вивчення базових принципів програмування, знайомить з особливостями синтаксису.

Читати далі

Курси по створенню пристроїв на Ардуіно для школярів 9-11 класів

Курси по створенню пристроїв на Ардуіно для школярів 9-11 класів

Кафедра кібербезпеки, комп'ютерних систем і мереж оголошує набір на курси школярів 9-11 класів. Мета - ознайомити зі створенням сучасних систем управління пристроями і отриманні даних з датчиків за допомогою мікроконтролерів. На заняттях розглядаються підключення пристроїв до контролера Ардуіно, програмування Ардуіно на C / C ++ (Wiring), програмування Андроїд пристроїв (Смартфон) в середовищі візуальної розробки додатків app inventor для управління Ардуіно. На заключному занятті школярі знайомляться з прошивкою і налаштуванням мікроконтролера для керування польотом квадрокоптера. Розглядаються конфігуратор LibrePilot, CleanFlight. Виконується установка відеосистеми для польотів в режимі FPV. Контактний тел. 067 973 55 81(Мясищев Александр Анатольевич)

План занять для школярів 9-11классов по створенню електронних пристроїв:

1. Середовище програмування Arduino IDE. Контролери Ардуіно. Мова програмування Wiring. Написати програму для управління світлодіодом за допомогою Ардуіно.

Читати далі

Квадрокоптер для фотосъемки

Квадрокоптер для фотосъемки

       Некоторые студенты нашей кафедры выполняют выпускные работы, связанные с проектированием систем управления беспилотных летательных аппаратов. Полетные контроллеры изготавливаются на контроллерных платах Ардуино с использованием датчиков - магнитометра, барометра для удержания высоты, гироскопа и акселерометра для удержания горизонта, GPS приемника для удержания позиции и полета по заданным точкам, которые отмечаются на карте с помощью специального программного обеспечения. Программы для полетного контроллера наши студенты пишут на языке C++ в среде разработки Arduino IDE. На кафедре занимаемся проектироаванием квадрокоптеров (4 ротора) и гексакоптеров (6 роторов - моторов). Отличие в том, что гексакоптер имеет более высокую грузоподъёмность, устойчив в полёте и в случае аварии одного мотора может продолжить полет. В этом блоге мы покажем фотографии собранного квадрокоптера, схему его полета по карте в программе Mission Planer и фотографии нашего университета. Некоторые фотографии г.Хмельницкого с этого гексакоптера с высоты 300м можно найти здесь: http://ksm.khnu.km.ua/g-hmelnickij-s-geksakoptera 

Читати далі

Досягнення молодих науковців кафедри КбКСМ у Всеукраїнських проектах

Досягнення молодих науковців кафедри КбКСМ у Всеукраїнських проектах

Початок 2018 року відзначився активною участю молодих науковців, що працюють під керівництвом  викладачів кафедри КбКСМ, у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт і олімпіадах. Результатом участі і підтвердженням високого рівня науково-практичної підготовки молодих науковців є їх вихід в призери Всеукраїнських проектів.

21-23 березня команда кафедри КбКСМ в складі Швець В.В. і Фарина А.П. під керівництвом професора Мясіщева О.А. представляла Хмельницький національний університет у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни “Програмування мікропрограмних автоматів та мікроконтролерних систем”, де зайняла 2 місце.

Читати далі

Участь кафедри КбКСМ у виставці наукових досягнень співробітників університету 2017

Участь кафедри КбКСМ у виставці наукових досягнень співробітників університету 2017

На виконання Наказу  ректора Хмельницького національного університету №172 від 01.12.2017 щодо організації проведення регіональних нарад-семінарів (наказ МОН України № 1550 від 30 листопада 2017 року) з метою підготовки до вступної кампанії 2018 року та проведення в рамках заходу виставки наукових досягнень співробітників та студентів університету, 8 грудня 2017 року колективом кафедри кібербезпеки та комп’ютерних систем і мереж підготовлено і представлено на виставці експозицію досягнень кафедри.

Читати далі

БПЛА длительного полета с солнечными элементами

БПЛА длительного полета с солнечными элементами

В настоящее время актуальной задачей является построение беспилотных летающих аппаратов (БПЛА) длительного полета, например для выполнения задач авиа видео и фотосъемки, обеспечения связью удаленных районов. Этот аппарат при полете должен удерживать заданную высоту и позицию, выполнять автоматически полет по заданной траектории, приземляться в заданной точке.

Читати далі

Беспилотный летательный аппарат

Беспилотный летательный аппарат

На кафедре кібербезпеки та комп'ютерних систем і мереж в учебном процессе рассматривается построение беспилотного летательного аппарата на базе квадрокоптера на раме F450. Он использует полетный контроллер APM 2.6. Построен на основе микроконтроллера ATmega2560 (технология Ардуино). Конфигурирование производится с помощью  Mission Planner. Для удержания высоты устройство использует барометрический датчик MS5611-01BA03. Для удержания позиции, выполнения полета по путевым точкам использует GPS модуль с компасом. Для удержания горизонта задействованы 3-х осевой гироскоп и акселерометр.

Читати далі

ПЛІС – програмовані логічні інтегральні схеми

ПЛІС – програмовані логічні інтегральні схеми

Особливості:

1. На відміну від мікропроцесорів не виконують визначений набор команд, а налаштовуються (прошиваються) моделями цифрових пристроїв на спеціалізованих мовах опису (VHDL, Verilog).

2. Широкий діапазон можливих для реалізації цифрових пристроїв (від виконуючих елементарні керуючі функції до soft-процесорів і суперкомп’ютерів).

3. Дозволяють замінити досить коштовний і складний процес розробки цифрових пристроїв розробкою і реалізацією програмної моделі.

Читати далі

Управление камерой на сервоприводах с помощью Raspberry Pi 2 и фреймворка WebIOPi

Управление камерой на сервоприводах с помощью Raspberry Pi 2 и фреймворка WebIOPi

Необходимо создать систему удаленного управления камерой, входящей в состав мини компьютера Raspberry Pi 2 с помощью сервоприводов, вращающих камеру в двух плоскостях. Для управления сервоприводами используется фреймворк WebIOPi, видео поток с камеры на удаленный браузер будет формировать  mjpg-streamer. Для ознакомления с материалом предполагается, что была прочитана статья. На рисунке  показано устройство в сборе.

Читати далі

Фінал всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з інформаційних технологій

Фінал всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з інформаційних технологій

5-8 квітня в Хмельницькому національному університеті проведено ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з інформаційних технологій. Конкурс організовано згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2015 року № 1079 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2015/2016 навчальному році».

Читати далі

Всеукраїнська студентська олімпіада "Програмування мікропрограмних автоматів та мікроконтролерних систем" - рестарт в ХНУ

Всеукраїнська студентська олімпіада "Програмування мікропрограмних автоматів та мікроконтролерних систем" - рестарт в ХНУ

В період з 1 по 3 квітня 2016 року в Хмельницькому національному універсітеті, після тривалої перерви, пройшла чергова Всеукраїнська студентська олімпіада з Програмування мікропрограмних автоматів та мікроконтролерних систем". Олімпіаду проведено кафедрою компютерних систем та мереж за спонсорської підтримки компанії "Open System" (м. Хмельницький, директор Ляпун О.В.).

 

Читати далі

Удаленный доступ к датчикам с помощью Raspberry Pi и Фреймворка WebIOPi

Удаленный доступ к датчикам с помощью Raspberry Pi и Фреймворка WebIOPi

         Для принятия решений, например в задачах технического управления устройствами необходимо иметь информацию, которую можно получить с датчиков. Датчики могут находиться на большом расстоянии друг от друга и от центра управления.  Поэтому для получения доступа к ним можно использовать сеть Интернет.

Для получения удаленного доступа к датчикам возможно использование микроконтроллеров или одноплатных миникомпьютеров. Здесь для решения задачи получения доступа к датчикам рассматриваются одноплатные миникомпьютеры и используется Фреймворк WebIOPi. 

Читати далі

Що таке комп'ютерна інженерія?

Що таке комп'ютерна інженерія

До задач, які вирішують фахівці у галузі комп’ютерної інженерії відносять:

  • розроблення прикладного та системного програмного забезпечення
  • розроблення програмного забезпечення для вбудованих комп’ютерних систем;
  • проектування мікропроцесорних пристроїв;
  • проектування, налагодження та обслуговування комп’ютерних мереж;
  • проектування операційних систем та інше.

Комп’ютерна інженерія (Computer Engineering) – це напрям, який об’єднує в собі частини електротехніки, комп’ютерних наук та програмної інженерії необхідні для проектування та розроблення комп’ютерних систем. Фахівці з комп’ютерної інженерії приймають участь у багатьох аспектах проектування апаратно-програмних систем, від проектування мікропроцесорів, персональних та супер комп’ютерів до проектування цифрових схем. Ця галузь інженерії зосереджена не лише на тому як функціонують комп’ютери самі по собі, але й включає усі аспекти інтеграції комп’ютерних систем у різні галузі, від технологічних процесів на виробництві, електростанціях та ін. до літальних космічних апаратів.

Читати далі